Community Supported Agriculture

CSA is de afkorting van "Community Supported Agriculture".

Het is een vorm van landbouw die door de gemeenschap (van klanten) gedragen wordt. De belangrijkste bedoeling van deze manier van werken is dat de boer niet meer alleen gelaten wordt tegenover de onberekenbare risico’s van het weer en de wisselvalligheden van de markt. De klanten geven de boer bestaanszekerheid doordat ze in het begin van het jaar een vast bedrag betalen in ruil voor de toelevering van groenten gedurende het seizoen. Als er veel oogst is, dan hebben de klanten geluk. Als er weinig oogst is, dan wordt dit risico verdeeld over alle klanten.