CSA

Community Supported Agriculture

CSA is de afkorting van "Community Supported Agriculture".

Het is een vorm van landbouw die door de gemeenschap (van klanten) gedragen wordt. De belangrijkste bedoeling van deze manier van werken is dat de boer niet meer alleen gelaten wordt tegenover de onberekenbare risico’s van het weer en de wisselvalligheden van de markt. De klanten geven de boer bestaanszekerheid doordat ze in het begin van het jaar een vast bedrag betalen in ruil voor de toelevering van groenten gedurende het seizoen. Als er veel oogst is, dan hebben de klanten geluk. Als er weinig oogst is, dan wordt dit risico verdeeld over alle klanten.

Een niet onbelangrijk aspect van CSA ligt in het respect voor het milieu en de mens.

Is dit dan een blanco cheque van de klanten aan de boer?

Absoluut niet. In deze CSA-structuur is er veel informatie-uitwisseling. De boer informeert zijn klanten over de ontwikkeling van het bedrijf, er is een open boekhouding en er zijn gezamenlijke activiteiten. De klant heeft dus altijd zicht op het gehele teeltproces en blijft constant op de hoogte van de kwaliteit van de producten en de eerlijkheid van de prijs. De boer heeft de verzekering dat zijn afzet verzekerd is en kan op deze wijze een teeltprogramma op maat uitwerken waardoor voedseloverschotten uitgesloten zijn.

CSA in België

Deze vorm van landbouw is ontstaan in de V.S. en is daar een ondertussen heel succesvol. In Vlaanderen zijn er nu ongeveer 28 erkende CSA-bedrijven en hun aantal gaat met sprongen vooruit. Gemiddeld werken deze bedrijven op een oppervlakte van minder dan 5ha. Hun populariteit is zo groot dat de meeste bedrijven met wachtlijsten voor klanten zitten. Het grote struikelblok naar doorgroeimogelijkheid in Vlaanderen ligt hem vooral in het tekort aan beschikbare landbouwgrond.
Meer informatie hierover vind je op hun website: www.csa-netwerk.be