Over ons

Hoe het begon

Samen met een bende enthousiaste vrijwilligers startte Bernd eind 2013 met ‘Hoeve het Blokhuis’ een zelfoogsttuin van 2 ha gekoppeld aan een afzetronde voor groentenpakketten. Het resultaat overtrof alle verwachtingen. Overvloedige groenten, tevreden klanten en een prettige werksfeer. Helaas kon de proefpacht die Bernd er gekregen had niet omgezet worden in een volwaardige pacht.

Dus op zoek naar andere landbouwgrond

En die is gevonden in Geetbets. Van een biologisch melkveebedrijf kan Bernd 2 ha grond pachten in een systeem van vruchtwisseling van grasklaver en granen voor de koeien. Dat betekent dat hij er meer zekerheid heeft om de pacht elk jaar te kunnen verlengen. Bovendien is het biologisch gecertificeerde landbouwgrond. Daarnaast heeft hij een serre van 75 meter op 7 ter beschikking in Herk-de-Stad. In deze serre of overkapping is een kleine 10 jaar niet meer geteeld. De serre gaat vanaf dit jaar in omschakeling, dat wil zeggen dat er vanaf nu op biologische wijze geteeld wordt en dat dit door een erkende instantie gecontroleerd word. Na drie jaar mag het product dat uit deze serre komt biologisch genoemd worden.

Dit jaar zullen er alleen biologische groentenpakketten zijn.

Omdat de grond in Geetbets te ver ligt voor de klanten van de zelfoogsttuin, zal Bernd dit jaar enkel met groentenpakketten werken die verdeeld worden over 8 afzetpunten.

Voorbereidingen voor een coöperatie

Toch blijft het de bedoeling dat er vanaf volgend jaar opnieuw een echte zelfoogsttuin opgestart wordt, waar het contact met de klanten weer intensiever zal worden.

Maar we kijken ook al verder. Stilaan moeten we nu op zoek naar een manier om landbouwgrond onder te brengen in een structuur die gedragen wordt door de CSA principes. Het bezit van grond mag geen loodzware hypotheek leggen op de boer. Boeren moeten vrijuit kunnen beschikken over landbouwgrond zonder dat ze zich hopeloos in de schulden moeten steken. De coöperatie lijkt ons op dit ogenblik de ideale vennootschapsvorm waarbij klanten en investeerders op een democratische manier kunnen samenwerken om van de boerderij opnieuw een plek te maken waar respect voor de boer, de klant en de omgeving.

Gelukkig lopen er al een aantal projecten die op deze manier werken. We zullen ons hierin o.m. laten bijstaan door ‘delandgenoten’. Het is een taak voor onze ‘stuurgroep’ om hier rustig voorbereidend werk te doen en de klanten tijdig te informeren.